การดูแลบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นบุหรี่ที่สามารถใช้ซ้ำได้ ทำให้ควรมีการดูแลทำความสะอาด และตรวจเช็คสภาพของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างดีเพื่อไม่เกิดอันตรายขึ้นได้และยังเป็นการรักษาความสะอาดด้วย โดยการดูแลรักษาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำได้ง่ายๆ

  1. การจัดเก็บ

บุหรี่ไฟฟ้าควรจัดเก็บในที่ที่แห้ง ไม่มีความชื้อ แต่ก็ไม่ควรไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงเกินไป และควรตั้งเอาไว้ไม่ควรให้บุหรี่ไฟฟ้านอนเพราะอาจจะทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นรั่วซึมออกมาได้ และควรจะรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามคู่มือที่บอกไว้ เพื่อจะได้ใช้งานได้นานและเป็นการรักษาความสะอาดของบุหรี่ไฟฟ้า

  1. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

สำหรับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ควรเติมในปริมาณที่พอดี เมื่อเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรที่เติมมากหรือน้อยจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าได้

  1. แบตเตอร์รี่

ไม่ควรปล่อยให้แบตเตอร์รี่ของบุหรี่ไฟฟ้าหมดเกลี้ยง เมื่อแบตเตอร์รี่ใกล้หมดก็ควรจะชาร์จ เพื่อเป็นการทำให้แบตเตอร์รี่ใช้งานได้นานนั่นเอง

บทความจากเว็บไซค์
www.kardinalstickvip.com