พื้นอีพ็อกซี่ ให้สมบัติเรื่องความทนต่อสารละลายกรด-เบส ได้ดี

พื้นอีพ็อกซี่ คือ พื้นที่ถูกเคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่ โดยทั่วไปแล้วสีอีพ็อกซี่ จัดเป็นสี 2 ส่วน เมื่อจะใช้งานจะนำมาผสมกันทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้เกิดการเชื่อมขวางเป็นร่างแห และเป็นผืนเดียวกัน นิยมนำมาเคลือบพื้น และผนัง ที่ต้องการเรื่องความสะอาด และไร้รอยต่อ นอกจากนี้พื้นอีพ็อกซี่ ยังให้สมบัติเรื่องความทนต่อสารละลายกรด-เบส ได้ดี ทนต่อน้ำมัน อย่างไรก็ตาม พื้นอีพ็อกซี่ไม่ชอบแสง UV ซึ่งจะทำให้เหลืองได้ง่าย นอกจากนี้ในการติดตั้งสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพิจารณาลักษณะของพื้นที่ ที่จะทำการติดตั้ง ความชื้นปูน ลักษณะของพื้นปูน และการใช้งานของพื้น

ประเภทของพื้นอีพ็อกซี่
โดยทั่วไปแล้วพื้นอีพ็อกซี่ จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก ๆ คือ Epoxy Coating และ Epoxy Self Leveling
1. พื้น Epoxy Coating
คือ พื้นที่ถูกเคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่ความหนาต่ำ นิยมเคลือบที่ความหนา 300-450 ไมครอนหรือ 0.3-0.45 มิลลิเมตร ซึ่งในกระบวนเคลือบพื้นแบบนี้จะใช้ลูกกลิ้งในการเคลือบพื้นนิยมทำการเคลือบ 2 ครั้งหรือการกลิ้งสีอีพ็อกซี่ 2 รอบนั้นเอง สำหรับพื้น Epoxy Coating เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่ต้องรับแรงกดหรือน้ำหนักมากมาย อาทิเช่น พื้นทางเดิน กำแพงโรงงาน พื้นชั้น 2 เส้นและเครื่องหมายจราจร เป็นต้น
Epoxy Coating เหมาะกับพื้นประเภทไหน
– พื้นทางเดิน หรือบริเวณที่ไม่ต้องรับแรงโหลดหนัก
– พื้นโรงงานอุตสาหกรรม
– พื้นอุตสาหกรรม บริเวณลานผลิต
– พื้นบริเวณห้องทำงาน ที่ต้องการความเรียบ และเงา
– ห้างสรรพสินค้า
– ใช้ตีเส้นจราจร หรือสัญญาลักษณ์ต่าง ๆ
– โรงพยาบาล, ห้องแลป, ห้องปลอดเชื้อ, ห้องผ่าตัด

2. พื้น Epoxy Self Leveling
คือ พื้นที่ถูกเคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่ ความหนาปานกลาง-สูง นิยมเคลือบที่ความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งในกระบวนเคลือบพื้นแบบนี้ จะใช้การติดตั้งด้วยเกรียงปาด และอาศัยทักษะความชำนาญของช่างเป็นพิเศษ ลักษณะเด่นของ พื้นอีพ็อกซี่ ระบบนี้คือ ความสวยงาม และความทนทาน เนื่องจากพื้นที่เกิดจากระบบนี้จะสามารถปรับระดับได้เอง (Self Leveling) และมีความเงางามสูงกว่าสีระบบอื่น ๆ สำหรับพื้น Epoxy Self Leveling เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่ต้องการรับแรงกด หรือน้ำหนัก เช่น พื้นทางเดินที่มีรถโฟล์ทลิฟท์วิ่ง, พื้นฝ่ายผลิต, พื้นสโตร์, โชว์รูมที่ต้องการความสวยงาม เป็นต้น

Epoxy Self Leveling เหมาะกับพื้นประเภทไหน
– พื้นโรงงานอุตสาหกรรม
– พื้นอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่รถยนต์, ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
– พื้นอุตสาหกรรมเคมี
– ห้างสรรพสินค้า
– อาคารจอดรถ, ช่องจอดรถพิเศษ
– ลานอเนกประสงค์
– โชว์รูมรถยนต์
– โรงพยาบาล, ห้องแลป, ห้องปลอดเชื้อ, ห้องผ่าตัด
– โรงเก็บเครื่องบิน, โรงจอดรถ