การจับฉลากจะมีความสอดคล้องกับการชิงโชค

การจับฉลากนั้นมักที่จะมีความสอดคล้องกับการชิงโชคเสมอมา เพราะการจับฉลากนั้นสามารถเป็นการชิงโชคอย่างหนึ่งได้เมื่อมีสิ่งของเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างของการจับฉลากนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ เช่นการจับฉลากเรื่องที่จะต้องรับไปทำการนำเสนอ การจับฉลากภายในห้องเรียนเพื่อจัดอันดับการนำเสนอหน้าชั้นเรียน การจับฉลากแลกของรางวัลต่างๆในโอกาสต่างๆภายในกลุ่มเพื่อน ห้องเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ

การจับฉลากในห้องเรียนนั้นมักจะทำจากกระดาษเหลือใช้ที่ใช้ไปเพียงหน้าเดียวหรือกระดาษใหม่ก็ได้ตามความสะดวก ณ ขณะนั้น จากนั้นเขียนเลขลงไปแล้วม้วนหรือพับกระดาษให้ไม่เห็นเลขจากภายนอกได้ แล้วจึงนำใส่ในภาชนะบางอย่างไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม เพื่อรอการจับฉลากต่อไป (การจับฉลากเพื่อรับเรื่องที่จะนำกลับไปศึกษา หรือการจับฉลากเพื่อให้ได้ลำดับการนำเสนองานนั้นอาจจะทำฉลากแล้วจับกันตรงนั้นเลยอย่างรวดเร็วก็ได้)

การจับฉลากเพื่อการลุ้นแลกของรางวัลต่างๆนั้นส่วนใหญ่จะกำหนดช่วงราคาของสินค้าที่มีช่วงแคบๆขึ้นมาก่อนเพื่อให้แต่ละคนที่ต้องการร่วมจับฉลากแลกรับของรางวัลนั้นได้มีเวลากลับไปเตรียมตัวหาของรางวัลที่มีมูลค่าเท่านั้นมาร่วมจับฉลากแลกรับของรางวัลกันก่อน โดยอาจจะมีการห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญเพื่อปกปิดไม่ให้รู้ว่าของที่นำมาร่วมจับฉลากแลกรับของรางวัลนั้นคืออะไร หลังจากที่ทุกคนมาอยู่รวมกันครบแล้ว จึงทำฉลากขึ้นมาเพื่อจับฉลากแลกรับของรางวัล