เครื่องดักฝุ่นโรงงาน

ฝุ่นละอองขนาดเล็กต้องจัดการด้วยสิ่งที่มีขนาดเล็กใกล้เคียงกันการใช้ผ้ากรองดักฝุ่น ทำได้เพียงฝุ่นละอองขนาดใหญ่ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ทีมวิจัยของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ศึกษาจนพบว่า วิธีการดักจับฝุ่นขนาดเล็กที่ดีที่สุด คือการใช้ละอองน้ำ ซึ่งคล้ายกับการฉีดสเปรย์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง จึงเริ่มการทดลอง ทุกโรงงานจะมีพัดลมดูดเอาฝุ่นละอองออกจากโรงเรือน ลำเลียงผ่านท่อเพื่อปล่อยออกผ่านปล่องด้านนอก ทีมวิจัยได้เพิ่มให้ปล่องนี้ ทำหน้าที่ดักกรองฝุ่นที่เป็นอันตราย โดยสร้างเป็นแท่งทรงกลมตั้งขึ้น ให้มีช่องว่างด้านในพอสมควร พร้อมติดตั้งหัวฉีดแรงดันสูง ซึ่งจะช่วยฉีดน้ำให้เป็นละอองขนาดเล็ก และมีถังรองน้ำด้านล่าง                                           

เริ่มการทดลอง เดินเครื่องดูดฝุ่นละออง เมื่อผ่านเครื่องดักฝุ่นของเรา ก็เปิดละอองน้ำฉีดออกมา ยิ่งละอองเล็ก ยิ่งจับฝุ่นได้ดี มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดักจับฝุ่น ระหว่างผ้ากรองแบบเดิม จะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถหลุดรอดออกมาได้ และเมื่อผ่านเครื่องดักฝุ่นละอองน้ำของเรา ทีมวิจัยได้ทดสอบแล้วว่า มีฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านออกมาได้เพียงแค่5 เปอร์เซ็นต์

นี่คือเทคนิคใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีบำบัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ที่สำคัญจะช่วยให้สังคมโดยรอบโรงงานได้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจอย่างยั่งยืน เทคนิคนี้ ใช้งานได้จริงกับทุกโรงงาน ลงทุนก็ไม่แพง และถ้าหากทุกโรงงานใส่ใจไม่ปล่อยของเสียควันพิษออกมาสู่ธรรมชาติ ไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ำ