นิยามของวิชาฟิสิกส์ ม.4

ฟิสิกส์ คือ วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษากายภาพของธรรมชาติ ศึกษาเรื่องต่างๆ ทั่วไปทั้งหมด เช่น เรื่องของดวงดาว ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมภายในโลก ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือชีวภาพ แต่ในปัจจุบันสาขาวิชาต่างๆ มารวมกัน จะมีชีววิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว นิยามของวิชาฟิสิกส์ ม.4จริงๆ คือ วิชาที่ศึกษาธรรมชาติ

เรียนฟิสิกส์ ทำไมต้องใช้คณิตศาสตร์

จากการที่มีผู้กล่าวไว้ว่า คณิตศาสตร์เป็นภาษาของธรรมชาติ ดังนั้น หากเราต้องการศึกษาธรรมชาติ เราต้องพูดภาษาเดียวกับธรรมชาติ นั่นคือ คณิตศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น เราจะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ บางครั้งการพูดอธิบายอาจจะไม่เพียงพอ จะเป็นการอธิบายในเชิงคุณภาพมากเกินไป ไม่มีเชิงปริมาณ เพื่อให้คำอธิบายของเรามีความหมายมากขึ้น เราต้องใช้คณิตศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือกระแสน้ำ เป็นต้น หากเราโยนวัตถุ (ลูกบอล) ขึ้นไปบนอากาศ เราอธิบายเชิงคุณภาพได้ว่า วัตถุลอยขึ้นและตกลงมาด้วยความเร็วเท่าไร แต่นั่นอาจจะยังไม่เพียงพอ เพราะเราสามารถอธิบายรายละเอียดได้ว่า ตำแหน่งของอนุภาคในเวลาต่างๆ อยู่ที่ใดบ้าง จะได้เป็นเส้นโค้ง เราสามารถอธิบายรายละเอียดได้ว่า ลูกบอลจะลอยสูงสุดอยู่ที่จุดใด เส้นโค้งที่เกิดขึ้น เป็นเส้นโค้งประเภทใด และจุดที่ลูกบอลตกลงมา จะห่างจากจุดที่ลูกบอลลอยขึ้นเท่าไร หากเราโยนลูกบอลขึ้นโดยใช้มุมองศาต่างกัน จะสามารถอธิบายได้ละเอียดจริงๆ เราเขียนสมการอธิบายได้ ในการเรียนสาขาฟิสิกส์จะใช้ตัวเลขในการอธิบายในเรื่องต่างๆ ดังที่ยกตัวอย่างแล้ว

ความยากง่ายในการเรียนภาควิชาฟิสิกส์

ส่วนตัวคิดว่า ฟิสิกส์ ม.4เป็นวิชาที่ง่าย ขึ้นอยู่กับความถนัดของคนมากกว่า เรามีกฎเกณฑ์เบื้องต้นอยู่ไม่มากนัก แต่เราสามารถนำกฎเกณฑ์เบื้องต้นนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายหลายๆ เหตุการณ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น กฎเรื่องกลศาสตร์ จะมีกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เราสามารถนำกฎของนิวตันไปประยุกต์ใช้ คำนวณได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การเคลื่อนที่ของดวงดาว การเคลื่อนที่ของทุกอย่างที่ไม่มีแรงประเภทอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า กฎเพียงข้อเดียวสามารถอธิบายทุกอย่างได้หมด เป็น concept ที่ค่อนข้างง่ายและไม่ต้องเรียนรู้ให้ยุ่งยาก แม้ว่าบางคนจะบอกว่าฟิสิกส์ยาก เพราะว่ามีคณิตศาสตร์ แต่คิดว่าเป็นความถนัดส่วนตัวมากกว่า