ข้อดี-ข้อเสีย ของถุงพลาสติก

ขายถุงพลาสติก

 

ในปัจจุบันแต่ละคนได้ตระหนักและทำทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ในแต่ละวันนั่นคือช่วยการสอดส่องพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยประจำวันซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่นในเวลาที่เราไปซื้อของเราควรมีการพิจารณาว่าจะเลือกใช้ถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษเรามาดูกันว่าประโยชน์ และโทษของการใช้ถุงพลาสติก

http://www.lekplastic.com/

ถุงพลาสติกส่วนมากทำมาจาก polyethylene เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปได้ในรูปแบบต่างๆหรือขนาดตามที่เราต้องการได้ง่ายอีกทั้งมีความคงทน และกันน้ำทำให้นิยมใช้ถุงพลาสติกบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากโดยเฉพาะขวดและกระป๋องชนิดต่างๆ ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงถุงพลาสติกไม่สามารถที่จะนำมา recycle ได้ก็ตามแต่เราสามารถใช้ถุงพลาสติกได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการนอกจากนี้ถุงพลาสติกสามารถหลอมละลายและขึ้นรูปใหม่ได้ นอกจากนี้ถุงพลาสติกยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยใช้พลังงานในกระบวนการผลิตที่น้อยกว่าการผลิตถุงกระดาษและส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green house gas) สู่สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าถุงกระดาษถุงพลาสติกยังสามารถใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากการเผาไหม้ถุงพลาสติก และพบว่าปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ (sulphur) ที่เกิดขึ้นหลังจากการเผามีน้อยกว่าจากถ่านหิน

นอกจากนี้การที่พลาสติกไม่สามารถจะย่อยสลายตามธรรมชาติได้นั่นหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะแตกสลายไปเป็นอนุภาคทางอินทรียวัตถุได้ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์พบว่ามันสามารถสลายได้โดยแสงอาทิตย์ แต่ต้องใช้เวลานานถึง 500-1,000 ปี ขยะพลาสติกปริมาณมหาศาลในปัจจุบัน นอกจากนี้ในขบวนการแปรเปลี่ยนรูปพลาสติกโดยการหลอมละลาย และขึ้นรูปใหม่นั้น จะปล่อยสารพิษ เช่น โลหะหนัก สู่บรรยากาศอีกด้วย